İlköğretimAdana Koleji bünyesinde 1988 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Kesintisiz 8 yıl olarak,alanında uzman kadrosu ile eğitimin hizmetindedir.

İlkelerimiz
1- Çocuklar geleceğimizin kaynağıdır.
2- Okulumuzun eğitim sisteminin merkezinde öğrenciler yer alır.
3- Çocukların ilk eğiticileri anne-babalardır.Onların öğretmen ve okul yönetimi ile olan işbirliği öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması açısından önemlidir.
4- Ekip ruhu ile birlikte bireysel gelişmeye yönelik etkinlikler eğitim ve öğretimde vazgeçilmez unsurdur.
5- Disiplin anlayışı sevgi ve saygıya dayalıdır.
6- Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin önemine olan inancımızla labaratuvar
çalışmalarına ayrı bir önem verilir.
7- Öğrencilerimizin anasınıfından itibaren ana dilinde ve İngilizce’de dinleme, anlama-yazma ve konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi son derece önemlidir.
8- Çağdaş gelişmeleri izlemek ve uygulamak üzere üniversite, kamu kuruluşları vb. ile işbirliği yapılır.
9- Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda, bilimsel ve çağdaş eğitim öğretim anlayışı ile hizmet verilmektedir.

Öğretim Etkinliklerimiz
1- Okulumuzda öğretim dili Türkçe’dir.
2- Anasınıfından oyunla başlayan İngilizce öğretimi haftalık programlara yapılan ilave saatlerle ilköğretim 8. sınıf sonuna kadar etkin bir şekilde devam eder.
3- Beşinci sınıftan itibaren Almanca öğretimi başlar.
4- Her sınıf seviyesinde, Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerine ilave saat uygulanır.
5- Her dersin özelliğine göre laboratuarda veya sınıflarda çoklu ortamlarda (multimedia) ders işlenir.
6- Öğrenciler uluslararası dil sınavlarına hazırlanır.
7- SBS çalışmaları, ilave saatler ve etüdler yapılmaktadır.

Sosyal Sportif ve Kültürel Etkinliklerimiz
1-Basketbol İl ve Türkiye dereceleri
2-Müzik çalışmaları: Polifonik (Çok Sesli) Koro, farklı yaş gruplarında orkestralar, enstrüman çalışmaları ve bando
3-Resim çalışmaları
Resim çalışmaları: Ulusal ve uluslararası yarışmalarda alınan dereceler ve ödüller
4-Satranç
İlköğretim yaş grubunda İl ve Türkiye dereceleri
5-Halkoyunları, Bale, Modern Dans
6-İngilizce Kulübü
7-Tiyatro Oyunları ve Müzikaller
8- Bilgisayar Kulübü
9- Velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik konferanslar (eğitim, sağlık, iletişim, doğa vb. konularda)
10- TEMA Vakfı ile işbirliği ve Çevre İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde doğayı ve çevreyi korumaya yönelik etkinlikler
11-Belirli gün ve haftalarda sahnelenen oyunlar, koro çalışmaları ve resim sergileri
12- Okul ve aile işbirliği ile düzenlenen yardım kampanyaları
13- İl içi ve il dışı öğrenci ve veli katılımı ile düzenlenen eğitim ve turizm amaçlı geziler
14-Yıl sonu etkinlikleri
15-Yaz Okulu

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Veli Görüşme Gün ve Saatleri