Fen LisesiUfkun ötesini görmeye çalışan, matematik ve fen alanında üstün yetenekli öğrencilere; eğitim, araştırma, proje oluşturma imkânları sağlamak, ülkemizin ihtiyacı olan bilim ve fen adamlarımızın yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla 1990 yılında ADANA KOLEJİ bünyesinde ÖZEL ADANA FEN LİSESİ kuruldu.

Değişen dünyamızda bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Özel Adan Fen Lisesi, böyle bir dünyada eğitim-öğretimde daima önde ve öncü olmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, iyi eğitilmiş, özgür düşünebilen, araştıran, ufku geniş, kendini sürekli geliştirmeyi öğrenmiş, ulusunu ve kendini yüceltmeyi amaç edinmiş öğrenciler yetiştirmektedir.

ÖZEL ADANA FEN LİSESİ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretime Geçiş Sınavı ile öğrenci almaktadır. Sınıflar OYP sıralamasına göre oluşturulmakta ve her yıl 2 şube açılmaktadır. Şubat ve Eylül aylarında Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden yapılan sınavların ortalamasına göre her eğitim öğretim yılının başında gruplar yeniden oluşturulmakta, uygulanan bu sistem başarının artmasında oldukça etkili olmaktadır. Seçkin ve son derece iddialı eğitim-öğretim kadrosu ile Türkçe öğrenim yapılan okulumuzda, yabancı dile büyük önem verilmekte, öğrencilerimizin büyük çoğunluğu üniversitede hazırlık sınıfı okumadan üst sınıfa kayıt hakkı kazanmaktadır.

İlk mezunlarını 1993 yılında veren Özel Adana Fen Lisesi ÖSS sayısal Türkiye sıralamasında binlerce okul arasından daima en üstlerde yer almıştır. Öğrencilerimiz bireysel başarılarda da ilk yüze girmeyi başarmışlardır. ÖSS’de Türkiye 14.lüğü, Türkiye 62.liği ve Adana 1.likleri ile başarısını kanıtlayan ÖZEL ADANA FEN LİSESİ, bu başarıları sayesinde 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 2. şubesini açmıştır.

Fen Liseleri yönetmeliği gereğince her öğrencinin öğrenim süresince bireysel veya grup halinde Matematik ya da Fen derslerinden en az birinden proje çalışmasına katılma zorunluluğu vardır. Okulumuz bünyesinde oluşturulan proje salonunda öğrencilerimiz zengin bir kütüphane ve tam donanımlı, internet bağlantılı, bilgisayar destekli proje çalışmalarını yaparlar. Deneyimli öğretmenlerimizin desteği, Okulumuz Bilim Danışma Kurulu ve diğer Üniversite Öğretim üyelerinin yönlendirmesi ile çalışmalarını devam ettirirler. Okulumuzun veya üniversitenin tam donanımlı laboratuarlarında deneylerini yaparak projelerini üretirler.

Bu projeler TÜBİTAK, MEF gibi yarışmalarda sergilenmiş ve derece almışlardır. Öğrencilerimiz; 2002 Kimya Olimpiyatlarında Akdeniz bölge 1.liği, 2003-2004 Eyüboğlu Fen Lisesi’nin düzenlediği matematik yarışmasında takım2.liği, 2004-2005 TÜBİTAK’ta “Koku Vermeyen Çöp Kutusu” konulu projenin sergilenmesi, 2005-2006 Eyüboğlu Fen Lisesi’nin düzenlediği matematik yarışmasında takım2.liği, 2005-2006 Inepo tarafından düzenlenen 14. Ulusal Çevre Proje Olimpiyatında “Elektronik Tahta Silgisi” projesinin sergilenmesi, 2006-2007 TÜBİTAK’ta “Genel Kullanım Araç Gereçlerinin Mikroorganizma Tutabilirliği ve İnsan Sağlığına Etkileri” konulu projenin sergilenmesi, 2006-2007 İstanbul MEF’te “Güneş Işığı ve Fotoğraf Makinesi Flaş Işıklarının Tarihi Eserlere Verdiği Zararın Belirlenmesi ve Önlenmesi” konulu proje Adana’dan çağrılan tek proje olarak Türkiye genelindeki 511 proje arasından Türkiye 2.si olmuş, 2006-2007 Eyüboğlu Fen Lisesi’nin düzenlediği matematik yarışmasında takım 1.liği, takım2.liği, takım3.lüğü gibi başarılara imza atmışlardır.

Özel Adana Fen Lisesi; yoğun ders temposu arasında öğrencilerini sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara da yönlendirmektedir. Çeşitli spor etkinliklerin de önemli başarılar kazanmaktadır. Öğrenci inceleme gezileri yapılmakta, Üniversite ve Fakülteleri yakından tanımak için turlar düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz İngilizce ve Türkçe Tiyatro oyunları sergilemekte, satranç, şiir, kompozisyon yarışmalarına katılıp ödüller almaktadır.