Anadolu Lisesi

  
Özel Adana Anadolu Lisesi 2005–2006 yılında Eğitim ve Öğretime başlamıştır.

Özel Adana Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı Orta Öğretime Geçiş Sınavı ile öğrenci almaktadır. En fazla 30 öğrencilik sınıflardan oluşan 3 şubemiz bulunmaktadır. Sınıflar OYP’ye göre sıralama yapılarak oluşturulmaktadır.

Özel Adana Anadolu Lisesi; Cumhuriyete bağlı, yenilikçi, girişimci, teknolojiyi yakından takip eden ve alanlarında uzman öğretmen kadrosuna sahiptir. Öğrencilerimiz, bilimsel çalışmalara önem vermekte, edebiyat, sanat ve spor etkinlikleriyle yakından ilgilenmektedir. 1960′tan bu yana ADANA’mızda kesintisiz yarım asırdır eğitim ve öğretim veren tek özel kurum olan ADANA KOLEJİ, öğrencilerini yalnızca üniversiteye girebilecek düzeyde bilgi alması gereken kişiler olarak görmez ve yetiştirmez. Onları, ilgi ve yeteneklerine göre seçilen alanlara, sosyal aktivitelere ve yapılan rehberlik testlerinin yanı sıra ortak genel sınavlara yönlendirir. Kendini ve sınırlarını tanımasını, problemleri aşmasını, saygı ve sevgiye dayanan seviyeli diyaloglar kurabilmesini sağlar. Neyi, ne için yaptığını bilen; doğruyu da yanlışı da sorgulayabilen; global düşünen, üreten, hedeflere doğru sınırlarını zorlayabilen, motivasyonu yüksek fertler olarak eğitir.

Okulumuz bilgisayar destekli matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve yabancı dil öğretimi yapan; Atatürkçü, atılımcı,araştıran,yorumlayan, bilgiyi kullanmasını iyi bilen, ayrıcalıklı bireyler yetiştirebilen çağdaş bir kurumdur.

Türkiye dereceleri yaparak mezun olan öğrencilerimiz, bugün yurt sınırlarımızın dışında da başarıları ile bizim ve ülkemizin gururu olmuşlardır. Çevrenize baktığınızda da muhakkak başarılı bir mezunumuzla karşılaşacaksınız.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında 35 olan haftalık ders saati Anadolu Lisemizde, ağırlıklı derslere yapılan takviyelerle 45 saate çıkarılmıştır.

Ders dağılımımız; hafta içi 5 gün 8:10-16:05 arası 9 derstir. Okulumuzun merkezi yerde olması nedeni ile, öğrencilerimiz ulaşım sırasında zaman kaybı
yaşamamaktadır.